Волента е компания, специализирана в маркетингови проучвания и решения, основно в сферата на здравеопазването и фармацията. Опитът ни както в анализиране на пазара, така и в създаване на цялостни решения за ефективно позициониране на стоки и услуги, са ни създали добри контакти с много от големите и малки фирми в областта. Част от тях са наши клиенти и партньори в редица от проектите ни.

Ако търсите някой, който да ви даде нестандартни решения, базирани на достатъчно пълен анализ и опит, може би ние сме вашите хора. Опитайте! В определен смисъл, дали продаваш домати или лекарства, няма особено значение - основните правила са си едни и същи (детайлите – не!).

Въпросът, оказва се, винаги е как да играеш според аксиомите и все пак да си оригинален и забележим...Никога няма да ви кажем “Давайте парите, пък ние знаем как”. Ще седнем да работим заедно с вас. Вие искате да продавате. Ние може дори да не сме сред купувачите за вашата “стока”, но пък ще разберем кои са и ще ви предложим как да ги спечелим. И то така че и вие да спечелите – нали това е целта!?